24 grudnia 2014r

10 grudnia 2014r
W miniony weekend Porter wzi?? udzia? w dwóch wystawach w Kessel w Niemczech.
W sobot? na Krajowej Wystawie Psów dosta?
ocen? doskona??, CAC, VDH i BOS
a w niedziel? na Wystawie Mi?dzynarodowej
ocen? doskona??, CAC, VDH, CACIB oraz BOB!!!
Jeszcze jedna udana wystawa i b?dziemy mie? championa Niemiec... :)6 grudnia 2014r
Przepi?kny debiut wystawowy miotu "D"!
Na Krajowej Wystawie Psów w Wa?brzychu Derék otrzyma?
ocen? wybitnie obiecuj?c? oraz BIS Puppy IV!!!
Ale? jestem dumna! :)

16 listopada 2014r
Nareszcie! Pesta, pi?? dni po tym jak wpad?a pod samochód,
stan??a na ?apkach!
Od ?rody walczy?a o ?ycie. Przesz?a bardzo powa?n? operacj?, pierwsze cztery doby by?a utrzymywana w ?pi?czce farmakologicznej. Lekarze dawali jej 10% szans na prze?ycie...
a jednak si? uda?o!!! :)
Pesta coraz lepiej si? czuje i ma coraz lepsze wyniki krwi! Wierzymy, ?e najgorsze ju? za Ni?. :)
Chcia?am BARDZO, BARDZO, BAAARDZO podzi?kowa? moim przyjacio?om, znakomitym lekarzom z Ca?odobowej Kliniki Weterynaryjnej "Pu?awska", w szczególno?ci Igorowi Bissenikowi i Gosi Ściskalskiej, a tak?e Asi Bissenik - Soldaty, Monice Cyga?skiej, Dorotce Sztechman, Magdzie Rybnik oraz ca?emu zespo?owi lekarzy i techników weterynaryjnych, którzy z wielkim zaanga?owaniem walczyli o ?ycie Pesty!
JESTEŚCIE WIELCY!!! ♥

6 listopada 2014r
Nasz pi?kny wnuczek PORTER zosta? w tym roku
INTERCHAMPIONEM C.I.B. i INTERCHAMPIONEM C.I.E.!!!!

26 pa?dziernika 2014r
Na Europejskiej Wystawie Psów w Brnie Porter otrzyma? ocen? doskona?? oraz 3 lokat?!
Bior?c pod uwag? imponuj?c? stawk?, sk?adaj?c? si? ze 117 wy??ów w?gierskich w tym z 14 psów w klasie championów, Porter spisa? si? znakomicie!!!18 pa?dziernika 2014r
Po blisko rocznej przerwie, nasza Piri wróci?a na wystawowy ring! Poradzi?a sobie znakomicie. :)
Na Krajowej Wystawie Psów My?liwskich w Spale zdoby?a ocen? doskona??, CAC, NSwR oraz BOB!!!
Wy??y w?gierskie ocenia? Wojciech Burski.

6 pa?dziernika 2014r
Dzisiaj nasze pierworodne wnuki obchodz? swoje 6 urodziny!!!
Wszystkiego najlepszego! :)

4 pa?dziernika 2014r
Porter zaliczy? dzi? swój pierwszy konkurs w klasie wielostronnej!!!
XVI Świ?tokrzyski Konkurs Pracy Wy??ów i Psów Myśliwskich Ma?ych Ras w Kazimierzy Wielkiej uko?czy?
z dyplomem I stopnia!!!!!
Anastazja, Porter - ogromne gratulacje dla Was! :)

14 wrze?nia 2014r
Dzisiaj trzeci miot Czuszki obchodzi swoje 3 urodziny!!!
Wszystkiego najlepszego Kochane! :)

30 sierpnia 2014r
I znów Porter dostarczy? i wiele rado?ci! :)
Na Mi?dzynarodowej Wystawie w Mladá Boleslav w Czechach, w du?ek stawce vizsla, wywalczy? ocen? doskona??, CAC, resCACIB oraz uko?czy? CHAMPIONAT CZECH!!!!!
Duma mnie rozpiera! ♥16 sierpnia 2014r
Nie bacz?c na niebezpiecze?stwa, Anastazja z Porterem, pojechali na wystaw? na Ukrain? do Uzhgorodu! ;)
By?o warto! Wrócili z ocen? doskona??, CAC, CACIB, BOB,
BOG III oraz CHAMPIONATEM UKRAINY!!!!
Wy??y w?gierskie ocenia? Kardos Vilmos z W?gier.
Brawo!!! :)

28 lipca 2014r
Ostatnie szczeni? pojecha?o do nowego domu a u nas zapanowa?a pustka... :(
Dzieciaki mieszkaj? teraz:

Denes w Gdyni
Derék w K?dzierzynie-Koźlu
Dicsö w Holandii
Dolgos w okolicach Warszawy
Deva w Warszawie
Draka w Rybniku
Duna w okolicach Warszawy
Demolka w Rosji
Dorka w Gdyni
Dee Dee w Redzie

Wszystkiego dobrego Kochane! ♥1 lipca 2014r
Maluchy ko?cz? szósty tydzie? ?ycia. S? przepi?kne, kochane i pe?ne energii. :)
Przed nami jeszcze przegl?d hodowlany, tatuowanie, szczepienie i niebawem szczeni?ta b?d? mog?y i?? do swoich nowych domów.
Zdj?cia szczeni?t moza zobaczy? w zak?adce szczeni?ta, galerii szczeni?ta oraz na Facebooku .22 czerwca 2014r
Na Krajowej Wystawie Psów w Jeleniej Górze Porter otrzyma? ocen? doskona??, CAC oraz tytu? Najpi?kniejszego Psa oddzia?u Jelenia Góra miejsce III!!!
Dodatkowo zosta? Zwyci?zc? Rankingu Wystawowego oddzia?u Jelenia Góra za rok 2013!
Gratulacje!!!

2 czerwca 2014r
W miniony weekend Porter prezentowa? si? na podwójnej Mi?dzynarodowej Wystawie Psów w Nitrze.
W sobot? otrzyma? ocen? doskona??, CAC i resCACIB a w niedziel? ocen? doskona??, CWC. CACIB oraz
Crufts Qualification 2015!
Tym samym uko?czy? CHAMPIONAT S?OWACJI!!!! :)

23 maja 2014r
W nocy 21 maja urodzi?o si? u nas 10 szczeniaczków:
6 suczek i 4 pieski. Wszystkie pi?kne, silne i przeurocze!
Szcz?śliwymi rodzicami s? Piri-Piri Pepperoni Team i Mohosk?i Móci.

18 maja 2014r
Piri w 50.,

57.,


i w 60 dniu ci??y.
15 maja 2014r
Nasza Czuszka sko?czy?a 10 lat!!!
Wszystkiego najlepszego Kochana!!!
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
12 maja 2014r
Wczoraj, na Mi?dzynarodowej Wystawie w ?odzi, Pesta otrzyma?a ocen? doskona??.
Wy??y w?gierskie s?dziowa? Aleksander Skrzy?ski.3 maja 2014r
Dzi?, na XXI Klubowej Wystawie Wy??ów, Porter otrzyma? ocen? doskona??, CWC, Zwyci?stwo Klubu oraz BOB!!!
Wielkie gratulacje!!! :)

2 maja 2014r
Nasza Pira?ka w 42.

i w 45 dniu ci??y.

16 kwietnia 2014r
Za Porterem weekend pe?en sukcesów!!!
W sobot? debiutuj?c na Regionalnych Field Trialsach w Niepo?omicach wywalczy? dyplom III stopnia i powi?kszy? grono psów u?ytkowych. :)

W niedziel? na Mi?dzynarodowej Wystawie w Chemnitz w Niemczech uzyska? V1, VDH, CAC, CACIB, BOB oraz BOG III!!! Tym samym uko?czy? INTERCHAMPIONAT!!!
Wielkie gratulacje i podzi?kowania dla Anastazji!!!14 kwietnia 2014r
Dzi? swoje 4 urodziny obchodz? nasze wnusie z miotu "T"!
Wszystkiego najlepszego!!!!

8 kwietnia 2014r
Wreszcie, po d?uuugich 21 dniach, zajrzeliśmy, za pomoc? usg, do brzucha Piri...
W ?rodku ujrzeliśmy gromadk? 1,5 centymetrowych
p?cherzyko-szczeniaczków.
Szcz?śliwym tatusiem jest Mohosk?i Móci.

24 marca 2014r
Za nami cudowny i gor?cy pobyt na W?grzech. ;)
Teraz czekamy na efekty spotkania Piri z jej przystojnym narzeczonym. ♥
Wi?cej informacji wkrótce!

Póki co zdj?cie naszych dziewczyn z Budapesztu
z Dunajem i parlamentem w tle.


Archiwum

2013r

2012r

2011r

2010r

2009r

2008r


wy?e? w?gierski, wy??y w?gierskie, magyar vizsla, szczeni?ta, wy?e? w?gierski, wy??y w?gierskie, magyar vizsla, szczeni?ta, wy?e? w?gierski, wy??y w?gierskie, magyar vizsla, szczeni?ta,